Partner Partner Medialny

WRS

Zarząd Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w dniu 12.04.2013 zatwierdził Wioślarski Regulamin Sportowy, który wszedł w życie w dniu 19.04.2013. Jednocześnie straciły moc postanowienia Wioślarskiego Regulaminu Sportowego 2004.

Wioślarski Regulamin Sportowy

apm

Zawodnik Trener